Tin tức thị trường

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ với đề xuất chuyển 20.000 ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp và loạt dự án hạ tầng ở Cần Thơ

12 09 - 2022

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ với những kiến nghị của TP. Cần Thơ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố này vào tháng 7 vừa qua như sau.

Về việc chuyển đổi thêm 20.000 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có lộ trình phù hợp với Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3976/VPCP-NN ngày 28 tháng 6 năm 2022.

Về chuỗi dự án điện - khí Lô B - Ô Môn

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẩn trương chủ trì họp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan để rà soát, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể trên cơ sở pháp lý, khoa học, thực tiễn, có phương án giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc theo quy định để dự án sớm đi vào hoạt động, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên tinh thần phát huy trách nhiệm cao nhất, tất cả vì công việc chung, bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Đồng thời giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013, nếu thấy chưa phù hợp với thực tiễn thì khẩn trương đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung trong tháng 8 năm 2022.

Về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu qua Kênh Quan Chánh Bố; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tính toán có căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, hiệu quả và bảo vệ môi trường để nghiên cứu nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ.

Về dự án đầu tư tuyến đường kết nối Kiên Giang (Giồng Riềng), Cần Thơ (Ô Môn) với Đồng Tháp (Sa Đéc) và dự án cầu Ô Môn tham gia Chương trình thích ứng với vùng đồng bằng sông Cửu Long (DPO) từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp cập nhật tuyến đường này vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp thống nhất cơ quan chủ quản, lập đề xuất dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong nửa đầu tháng 8 năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Về Đề án thành lập “Trung tâm liên kết, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định Đề án theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2022.

Về nguồn vốn đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 (đoạn từ km0 - km7)

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của thành phố Cần Thơ trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1)

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trong tháng 8 năm 2022.

Về một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện để xử lý vướng mắc đối với từng dự án; việc xem xét tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan liên quan để được hướng dẫn xử lý.

ARIOMIENTAY.VN tổng hợp

0904286749
0904286749
Zalo chat